Katlamalı Harçta Yeni Düzenleme

Katlamalı harçlarla ilgili YÖK Kanunu’nda yapılan değişiklikle üniversiteliler kısmi kazanım sağladı. Değişiklikten Rektörlüklerin haberi olmadığı ortaya çıkarken daha önce harç alınan üniversitelilerin durumu ise belirsiz

Katlamalı harçlarla ilgili Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişikle kısmi kazanım sağlandı. Değişiklik sonucu normal öğretim süresi içinde olan üniversiteliler için katlamalı harçlar kalkarken, normal öğretim süresini aşan üniversiteliler için katlamalı harçlar devam ediyor.

‘Üniversitelilerin tepkisi kısmi kazanıma dönüştü’

Katlamalı harçların açıklanmasından sonra Öğrenci Kolektifleri “Katlamalı harçlara varsa katlamalı direniş de var” demiş ve harçlara karşı parasız eğitim mücadelesini yükselteceklerini duyurmuştu. Bunun üzerine üniversiteliler YÖK ve Kaç-Ak Saray önünde uyarı eylemi yapmış ve harçlara karşı mücadeleyi başlatmıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde harç ödemelerinin ertelenmesinin ardından bu kez de üniversitelilerin tepkisi kısmi kazanıma dönüştü.

‘Rektörlerin haberi yok’

Yükseköğretim Kanunu’nda değişiklik yapılmasına rağmen, Rektörlerin ve üniversitelerin değişiklikten haberi olmadığı da ortaya çıktı. Üniversitelilerin verdiği bilgi edinme dilekçelerine gelen cevaplarda değişiklikten hiç bahsedilmezken, 9 Eylül, Ege, Kocaeli, Erciyes, Bülent Ecevit Üniversitesi gibi birçok üniversite de yaptıkları duyurularda değişiklikten hiç bahsetmedi.

2014 – 2015 eğitim yılında bazı üniversitelerde katlamalı harç uygulaması başlatıldı ve üniversitelilerden yüksek miktarda harç alındı. Bu üniversitelilerin durumu ise hala belirsiz ve öğrencilerin mağduriyeti sürüyor

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikler

Yükseköğretim Kanunu’nda, 6569 sayılı kanunla yapılan değişiklik şöyle:

MADDE 29 – 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (c) fıkrasında yer alan “(ç), (d) ve (e) fıkralarında” ibaresi “(ç) fıkrasında” şeklinde ve (ç) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin (d), (e) ve (f) fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç. Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık önlisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından (açıköğretim programları hariç) bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası ile hesaplanarak alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı veya öğrenim ücreti alınır.”

Buna göre kanunun son hali şöyle:

c. Bu maddenin (ç) fıkrasında belirtilen durumlarda her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, ilgili yükseköğretim kurumunca dönem başlarında hesaplanır.

ç. Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık önlisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından (açıköğretim programları hariç) bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası ile hesaplanarak alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı veya öğrenim ücreti alınır.

Kanunun eski hali(2547 sayılı kanunun 46. Maddesi) ise şöyleydi:

c. Bu maddenin (ç), (d) ve (e) fıkralarında belirtilen durumlarda her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, ilgili yükseköğretim kurumunca dönem başlarında hesaplanır.

ç. 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde aynı yükseköğretim kurumundaki öğrenimi sırasında bir derse üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası, dördüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde yüz, beşinci veya daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üçyüz fazlası ile hesaplanır.

d. 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması halinde, her bir ilave ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için bu maddenin (c) fıkrasına göre belirlenecek olan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde yüzü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde ikiyüzü, üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde üçyüzü, dördüncü ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde dörtyüzü olarak hesaplanır.

e. 44 üncü maddenin (c) fıkrasında belirlenen süreler içerisinde yandal veya çift anadal öğreniminin tamamlanamaması nedeniyle ilave ders alınması halinde, her bir ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için (c) fıkrasına göre hesaplanan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde yüzü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde ikiyüzü, üç ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üçyüzü olarak hesaplanır.

f. Lisansüstü öğrenimin, 44 üncü maddenin (c) fıkrasındaki süreler içinde tamamlanamaması halinde, tez aşamasında ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti, lisansüstü öğrenim için belirlenen dönemlik katkı payı veya öğrenim ücretine (d) fıkrasındaki oranlar uygulanarak hesaplanır.*

*Kanunun eski halindeki (c) ve (ç) fıkraları değiştirilirken, (d), (e) ve (f) fıkraları kaldırılmıştır

Umarız Doğrudur

Kaynak: kolektifler.net

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir